بروکسل °
پر بـازدیـد تـرین هـا
هفته گذشته | ماه گذشته
جستجو در سایت
Search by Google


بلژيک در گذر تاريخ         نگاهی کوتاه و گذرا به تاريخ بلژيک

۵۰ سال پیش از زایش مسيح
قوم Celtic در بلژيک کنونی سکنی گزيدند.

نزدیک به سال ۵۰ پیش از زایش مسيح
بلژيک به تصرف رومی ها درآمد.

سال ۳۷۵
قبيله Franks از پايين رود راين به منطقه فلامان نشين بلژيک مهاجرت نمودند ولی نفوذ رومی ها بر منطقه فرانسوی زبان بلژيک افزايش يافت.

از سال ۸۹۰
با فروپاشی امپراطوری Carolingian و تقسيم آن به کشورها و بخشهای گوناگون، بلژيک بخشی از فرانسه کنونی شد.

سده 12 تا 14 ميلادی
پيروزی فلامانها در عرصه سياست و اقتصاد (پارچه و لباس)

سده 14 تا 15 ميلادی
دوک Burgundy که موقتا از آلمان و فرانسه استقلال گرفته بود از تجزيه کشور جلوگيری کرد.

سال 1477
بدليل ازدواج شاهزاده Burgundian و Emperor Maximilian I بيشترين بخش بلژيک کنونی به تملک Habsburgs در آمد.

سال 1555
بلژيک بعنوان بخشی از ميراث شارل پنجم به پادشاه اسپانيا واگذار شد.

سال 1714
پس از شکست اسپانيا، بلژيک توسط اتريش فتح شد.

سال 1795
بلژيک به فرانسه ضميمه خاک فرانسه شد.

سال 1815
بلژيک بخشی از خاک هلند شد.

سال 1830
بلژيک برای نخستين بار دارای حکومت پادشاهی و مستقل شد.

سال 1831
نخستين پادشاه بلژيک Leopold I سوگند وفاداری ياد کرد و تا سال ۱۸۶۵ حکومت نمود.

سال ۱۸۶۵
پادشاهی Leopold II که کولونی های بلژيک را بوجود آورد تا سال ۱۹۰۹

از سال ۱۸۸۱
ايجاد کولونی پادشاهی کنگو

سال ۱۹۰۸
کنگو يکی از استانهای بلژيک شناخته شد.

سال ۱۰۹۰
پادشاهی آلبرت اول تا سال ۱۹۳۴، در جنگ جهانی نخست آبروی فراوانی برای بلژيک فراهم آورد.

سال ۱۹۱۹
پس از جنگ جهانی اول، طبق معاهده ورسای بلژيک Eupen و Malmédy که از آن آلمان بودند را از آن خود ميکند و محافظت از کشورهای رواندا و برونئی را نيز قبول ميکند.

سال ۱۹۳۴
جانشينی Leopold III تا سال ۱۹۵۱ پادشاه خارج شدن از کشور را قبول نميکند ولی در سال ۱۹۴۴ به آلمان تبعيد ميشود و در سال ۱۹۵۰ به بلژيک باز ميگردد.

سال ۱۹۴۰-۴۴
بلژيک در جنگ جهانی دوم به اشغال نيروهای آلمان در آمد.

سال ۱۹۴۹
بلژيک يکی از بنيانگزاران پيمان آتلانتيک شمالی NATO شد.

سال ۱۹۵۹/۵۱
بازگشت شاه و کناره گيری او به نفع پادشاه Baudouin I

سال ۱۹۵۷
بلژيک پيمان رم را برای ايجاد اتحاديه اقتصادی اروپايی امضا نمود.

سال ۱۹۶۹
کنگو از بلژيک جدا و مستقل شد.

سال ۱۹۶۲
رواندا و برونوئی از بلژيک جدا و مستقل شدند.

سال ۱۹۹۳
پادشاه Albert II پس از مرگ ناگهانی برادرش به سلطنت رسيد.

سال ۱۹۹۴
پس از تغيير قانون اساسی، بلژيک تبديل به يک دولت فدرال شد.ضرب المثل
شتر را گفتند : چكاره اي ؟ گفت : علاقه بندم . گفتند : از دست و پنجه نرم و نازكت پيداست
In cooperation with

European Center for Zoroastrian Studies
اخبار و گزارشها | کتاب زرد | آلبوم عکس | دوربين زنده | آدرسهای سودمند | فال حافظ | نقشه | تاريخچه ی بلژيک | هواشناسی | پارسی را پاس داريم
راديو ی زنده | دانشگاه های بلژيک | درباره ی سايت | پیوند با سرپرستان سایت