دانشگاه لوون بلژیک هفتمین دانشگاه نوآور جهان خارج از آمریکا است. این بدان معناست که این دانشگاه با کاربرد پیشرفته ترین دانشها، اختراعات تازه ای میکند و نیروی تازه ای به بازار و صنایع جهان می‌بخشد.

2018-10-15 09:00


اگر روزانه بجای تماشای تلویزیون پانزده دقیقه مطالعه کنید و کتاب خوب بخوانید، سالانه نزدیک به پانزده کتاب را خوانده اید. این گونه تبدیل به یکی از باسوادترین افراد در نسل خودتان خواهید بود. برایان تریسی
2018-10-15 07:50

رکورد گرمای هوای پاییزی در بلژیک با ۲۴.۴ درجه امروز ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ شکسته شد. چنین دمایی از سال ۱۹۰۱ تاکنون در بلژیک بی‌مانند است و رکورد پیشین به سال ۱۹۹۳ مربوط میشود.
2018-10-14 19:06

امروز یکشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ روز انتخابات محلی در سراسر بلژیک است و تمامی بلژیکی ها قانونا مجبور به رای دادن می‌باشند، در غیر اینصورت بار نخست که رای ندهند ۵۰ یورو جریمه خواهند شد.
2018-10-14 09:00


خوشبخت ترین آدم ها کسانی هستند که به خوشبختی دیگران حسادت نمی‌کنند و زندگی خودشان را باهیچ کس مقایسه نمی کنند. زندگی مسافرتی است که هرکدام از ما مسیر و هدف منحصر بفرد و غیرقابل مقایسه خودمان را داریم.
2018-10-14 07:40

پژوهشی تازه میگوید برای گریز از پدیده گرمایش زمین انسانها باید مصرف گوشت حیوانات را ۹۰٪ کاهش دهند. در پروسه پرورش، کشتار، تبدیل، ترابری و نگهداری گوشت جانوران مقدار بسیار زیادی گاز کربن درست می‌شود.
2018-10-13 16:50

در بلژیک مردی در لیمبورگ و خانمی در گنت بر اثر گزیده شدن کنه (تیک) به ویروس آنسفالیت دچار شدند. هنگامی که در پارک یا جنگل فعالیت میکنید پوشش و راهکار مناسب برای در امان ماندن از گزند کنه داشته باشید.
2018-10-13 12:50

آگهی بازرگانی