خريد و فروش زنان در افغانستان

بر اساس گزارش عفو بين الملل، با وجود گذشت بيش از سه سال از سقوط طالبان، سوء رفتار با زنان در افغانستان به طور گسترده همچنان وجود دارد.

گزارش اين سازمان حقوق بشری می گويد زنان در افغانستان همچنان در خطر تجاوز، ربوده شدن و ازدواجهای اجباری اند.

عفو بين الملل می افزايد که سوء رفتار با زنان معمولا چشم پوشی می شود و متجاوزان به حقوق زن با مجازات روبرو نمی شوند.

سنت های زندگی فئودالی در افغانستان بسيار ريشه دار است و بر اساس آن به زن به چشم دارايی نگريسته می شود. بنابرين تجاوز به آنها قتل و زندانی کردن شان بدون مجازات باقی می ماند.

اين گزارش به نمونه ای اشاره می کند که در آن دختری که به زور به ازدواجی اجباری تن داده بود به دليل کتک خوردن دائمی در هنگام بارداری کوشيد تا به خانه پدری اش بگريزد اما والدينش او را وادار به بازگشت به خانه شوهری کردند زيرا آبروی خانواده را در خطر می ديدند.

عفو بين الملل می گويد زنان در افغانستان مانند کالا برای پرداخت وام و مناقشات مالی خريد و فروش می شوند.

بعد از سقوط طالبان ممنوعيت کار زنان د رخارج از خانه و حضور در مدارس برداشته شده است اما برای بسياری از زنان وضعيت همچنان بسيار دشوار باقی مانده است: مردان خانواده منبع اصلی خشونت عليه زنان اند.

گزارش عفو بين الملل خواستار اصلاحات قضايی برای بهبود قوانين در دفاع از حقوق زنان و نيز آغاز کارهای آموزشی دولت برای تغيير سنت هايی شده است که با زن مانند انسان فروتر رفتار می کند.

منبع: بی بی سی

دوشنبه ۹ خرداد ۱۳۸۴ (30-05-2005) 10:48   بازدید: 1746 بار
تازه های افغانستان، زنان

سایر خبرها و آگاهی هایی از گذشته در همین زمینه

آگهی بازرگانی


پس از ۱۵ سال بحث و رای زنی در مجلس بلژیک از سپتامبر ۲۰۲۰ کودکان بجای ۶ سالگی از ۵ سالگی باید به مدرسه بروند. درس خواندن بچه ها تا ۱۸ سالگی در بلژیک اجباری است و نرفتن بچه به مدرسه واکنش تند مقامات و جریمه پدر و مادر را در پی خواهد داشت.
2019-02-19 19:50

بامداد امروز در یورش پلیس بلژیک به یک گل فروشی (در نزدیکی خیابان هلمت) در محله اسکاربک بروکسل ۱۳ کیلو روانگردان، ۱۲ کیلو حشیش و ۶۰۰ گرم کوکائین بهمراه مبلغ قابل توجهی پول نقد پیدا شد. قاچاقچیان در این مکان با پوشش گل فروشی مواد مخدر هم میفروختند.
2019-02-19 13:30

دادگاهی در هلند یک شرکت هلندی و شاخه آن در بحرین را بدلیل صادرات غیر قانونی قطعات توربین گازی به ایران به پرداخت مجموعا ۸۵۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. مدیر و دو کارمند این شرکت نیز به انجام کار رایگان برای جامعه محکوم شدند.
2019-02-19 10:20

تصمیم به انجام هر پروژه ای در زندگی مانند پرواز کردن است. پیش از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس، فکر کن، شک کن، دو دل شو، پشیمون شو اما هنگامی که پریدی اگه وسط راه پشیمون شدی، سقوط میکنی و بازی رو باختی. #پیروزباش
2019-02-19 07:20