بازگرداندن پناهندگان افغان به کشورشان

بريتانيا و فرانسه قصد دارند گروهی از مهاجران افغان را با هواپيمای اجاره ای به کشورشان بازپس بفرستند. اين تصميم پس از توافقی ميان پنج عضو اتحاديه اروپا برای همکاری و تقسيم منابع جهت استرداد مهاجران غيرقانونی به کشورهای مبدا گرفته می شود.

وزرای کشور فرانسه، بريتانيا، آلمان، ايتاليا و اسپانيا پيشتر در ماه جاری اعلام کردند که موافقت کرده اند پروازهای مشترکی را برای استرداد کسانی که از يک کشور می آيند سازمان دهند.

بريتانيا و فرانسه هيچ کدام جزئيات بيشتری درباره اين پرواز ارائه نکرده اند اما تصور می شود مسافران آن مردان مجرد افغان باشند.

افغان ها اکنون چندين سال است که برای بازگشت به کشورشان تحت فشار فزاينده ای قرار دارند.

در سال 2001، درحالی که هنوز طالبان در قدرت بود، افغان ها بزرگترين گروه پناهجويان در اروپای غربی را تشکيل می دادند.

اما دولت های اروپايی به بهبود تدريجی اوضاع افغانستان از زمان سقوط طالبان، از جمله برگزاری انتخابات دموکراتيک رياست جمهوری در سال گذشته، اشاره می کنند.

آنها همچنين اشاره می کنند که تاکنون بيش از سه و نيم ميليون پناهنده افغان عمدتا از پاکستان و ايران به کشورشان بازگشته اند.

شماری از دولت های اروپای غربی برنامه های داوطلبانه بازگشت برای افغان ها به اجرا گذاشته اند.

در گذشته برخی کشورها نيز افغان هايی را که ادعاهای پناهندگی آنها رد شده يا به طور غيرمجاز وارد خاک اين کشورها شده اند به اجبار به افغانستان بازپس فرستاده اند.

وزارت کشور بريتانيا می گويد دولت اعتقاد دارد که همکاری مشترک برای بازپس فرستادن مهاجران غيرقانونی موفق ترين راه برای رسيدگی به مهاجرت غيرقانونی بوده است.

با اين حال برخی سازمان های غيردولتی در اروپا از لندن و پاريس خواسته اند اين افراد را بازنگردانند و به وضعيت رو به وخامت امنيتی در افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی آن کشور اشاره می کنند.

چهارشنبه ۵ امرداد ۱۳۸۴ (27-07-2005) 09:02   بازدید: 1420 بار

سایر خبرها و آگاهی هایی از گذشته در همین زمینه

آگهی بازرگانی


پس از ۱۵ سال بحث و رای زنی در مجلس بلژیک از سپتامبر ۲۰۲۰ کودکان بجای ۶ سالگی از ۵ سالگی باید به مدرسه بروند. درس خواندن بچه ها تا ۱۸ سالگی در بلژیک اجباری است و نرفتن بچه به مدرسه واکنش تند مقامات و جریمه پدر و مادر را در پی خواهد داشت.
2019-02-19 19:50

بامداد امروز در یورش پلیس بلژیک به یک گل فروشی (در نزدیکی خیابان هلمت) در محله اسکاربک بروکسل ۱۳ کیلو روانگردان، ۱۲ کیلو حشیش و ۶۰۰ گرم کوکائین بهمراه مبلغ قابل توجهی پول نقد پیدا شد. قاچاقچیان در این مکان با پوشش گل فروشی مواد مخدر هم میفروختند.
2019-02-19 13:30

دادگاهی در هلند یک شرکت هلندی و شاخه آن در بحرین را بدلیل صادرات غیر قانونی قطعات توربین گازی به ایران به پرداخت مجموعا ۸۵۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. مدیر و دو کارمند این شرکت نیز به انجام کار رایگان برای جامعه محکوم شدند.
2019-02-19 10:20

تصمیم به انجام هر پروژه ای در زندگی مانند پرواز کردن است. پیش از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس، فکر کن، شک کن، دو دل شو، پشیمون شو اما هنگامی که پریدی اگه وسط راه پشیمون شدی، سقوط میکنی و بازی رو باختی. #پیروزباش
2019-02-19 07:20