ارتش بلژيک در افغانستان می ماند

وزارت امور خارجه بلژيک خبر داد که ماموریت افسران این کشور در افغانستان برای یکسال دیگر ادامه پیدا میکند.

شمار افسران بلژيکی در افغانستان کاهش یا افزايش پیدا نمیکند بلکه نقش ارتش بلژيک بیشتر برای آموزش همکاران افغانی خود خواهد بود.

هم اکنون کم و بیش 600 سرباز بلژيکی در افغانستان خدمت میکنند. این سربازان وظیفه امنیت فرودگاه کابل را بعهده دارند. گروه دیگری از سربازان در شهر کندوز هستند و به سربازان افغانی آموزش میدهند.

سربازان بلژيکی در سال آینده کنترل فرودگاه کابل را به دیگر همکاران واگذار میکنند و خود به کندوز میروند و به آموزش نیروهای افغان شتاب بیشتری میدهند.

دوشنبه ۲ فروردين ۱۳۸۹ (22-03-2010) 20:40   بازدید: 1401 بار
تازه های افغانستان، بلژيک

سایر خبرها و آگاهی هایی از گذشته در همین زمینه

آگهی بازرگانی


پس از ۱۵ سال بحث و رای زنی در مجلس بلژیک از سپتامبر ۲۰۲۰ کودکان بجای ۶ سالگی از ۵ سالگی باید به مدرسه بروند. درس خواندن بچه ها تا ۱۸ سالگی در بلژیک اجباری است و نرفتن بچه به مدرسه واکنش تند مقامات و جریمه پدر و مادر را در پی خواهد داشت.
2019-02-19 19:50

بامداد امروز در یورش پلیس بلژیک به یک گل فروشی (در نزدیکی خیابان هلمت) در محله اسکاربک بروکسل ۱۳ کیلو روانگردان، ۱۲ کیلو حشیش و ۶۰۰ گرم کوکائین بهمراه مبلغ قابل توجهی پول نقد پیدا شد. قاچاقچیان در این مکان با پوشش گل فروشی مواد مخدر هم میفروختند.
2019-02-19 13:30

دادگاهی در هلند یک شرکت هلندی و شاخه آن در بحرین را بدلیل صادرات غیر قانونی قطعات توربین گازی به ایران به پرداخت مجموعا ۸۵۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. مدیر و دو کارمند این شرکت نیز به انجام کار رایگان برای جامعه محکوم شدند.
2019-02-19 10:20

تصمیم به انجام هر پروژه ای در زندگی مانند پرواز کردن است. پیش از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس، فکر کن، شک کن، دو دل شو، پشیمون شو اما هنگامی که پریدی اگه وسط راه پشیمون شدی، سقوط میکنی و بازی رو باختی. #پیروزباش
2019-02-19 07:20